Serwis wyszukanych fraz
Jak odnaleźć nagle radość i nadzieję?

Temat: dyskusja
...powinna stosować określone leki (stale lub czasowo), ■ używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł ■ opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł, czyli leki (czyli z...
Źródło: nerwiak.fora.pl/a/a,193.html

Temat: Rozliczenia PIT,odpisy
Ulgi podatkowe Używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. -bez potrzeby dokumentowania poniesionych wydatków. aczkolwiek niektóre urzędy skarbowe żądają przedstawienia dokumentów poświadczających korzystanie z takich zabiegów. Aby odliczyć pozostałe wydatki należy posiadać dokumenty stwierdzające ich poniesienie. Zgodnie z artykułem 26 ust. 7a ww. ustawy, są to wydatki na: 1) adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków...
Źródło: zakatek21.pl/forum/viewtopic.php?t=509


Temat: Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych
Każda osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprwaności może odliczyć sobie przewóz na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Nie ma potrzeby udowadniania gdzie i z jakich usług rehabilitacyjnych bądź lekarskich się korzystało. Wystarczy dołączyć do PITu kserokopie orzeczenia o niepełnsprawności.
Źródło: forumbioderko.pl/viewtopic.php?t=94


Temat: Pit2004 i rachunki za leki
...niewidome, o których mowa w pkt 2, psa przewodnika - do 2.280 zl - limit roczny. Używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - do 2.280 zl - limit roczny.
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=19856
Temat: Ulgi podatkowe
...języka migowego, 11. kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia, 12. leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą limitu, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo), 13. odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne: 13.1. osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego, 13.2. osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż wymienione w p.13.1, 14. używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub...
Źródło: marfanforum.pl/viewtopic.php?t=2273


Temat: PITy
...dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty limitu 9.120 zł. Możliwe są odliczenia od dochodu: - nie więcej niż 2.280 zł z tytułu opłacenia przewodników - nie więcej niż 2.280 zł z tytułu utrzymania psa przewodnika - nadwyżka ponad 100 zł/m-c za zakup leków zaleconych przez specjalistę - nie więcej niż 2.280 zł z tytułu używania samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne Odliczeniu podlegają wydatki na: - adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, - przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, - zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie...
Źródło: jurajskie2.pl/viewtopic.php?t=35


Temat: koszty leczenia
Nie widziałem tego tematu wcześniej ale Renata w pełni odpowiedziała na zapytanie ja może dodam tylko taka ciekawostkę co do odliczania dojazdów samochodem. Pytanie: Nie ma obowiązku dokumentowania wydatków poniesionych dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Czy to oznacza, że urząd skarbowy nie będzie weryfikował kwot wpisanych w zeznaniu? Odpowiedź: Jeżeli wysokość wydatków wzbudzi wątpliwości urzędnika, prawdopodobnie będzie on dążył do ich wyjaśnienia. Dla własnego dobra należy zadbać o odpowiednie udokumentowanie okoliczności, w których następowało wykorzystanie samochodu. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie...
Źródło: majchrzak.jawnet.pl/forum/viewtopic.php?t=329


Temat: Ulga rehabilitacyjna
Inwalidzi nie muszą dokumentować wydatków na dojazdy na zabiegi Izabela Lewandowska źródło: Rzeczpospolita Urzędy skarbowe bezprawnie żądają od inwalidów korzystających z odliczenia z racji używania samochodów osobowych do dojeżdżania na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne przedstawienia potwierdzeń tych wydatków Chodzi o odliczenie przewidziane wart. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o PIT. Korzystać mogą z niego osoby zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa albo podatnicy mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa lub dziecko niepełnosprawne do lat 16. Dzięki temu można pomniejszyć swój dochód objęty podatkiem dochodowym...
Źródło: zakatek21.pl/forum/viewtopic.php?t=109


Temat: Ulga rehabilitacyjna
...samochodu osobowego stanowiącego własność lub współwłasność osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa. Z ulgi tej może także skorzystać podatnik mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia. Odliczenie przysługuje, gdy samochód był wykorzystywany do przewozu osoby niepełnosprawnej na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Zgodnie z ustawą o PIT w roku podatkowym można odliczyć nie więcej niż2280zł. Oznacza to, że jedna osoba może w roku podatkowym dokonać odliczeń tylko w ramach jednego limitu. Potwierdza to interpretacja Urzędu Skarbowego w Busku-Zdroju z16 sierpnia 2004 r. (nr PD1/413-1/04). A czy urząd zaakceptuje zeznanie, w którym z jednego limitu skorzystam ja, a z drugiego moja żona? Raczej nie. Z...
Źródło: zakatek21.pl/forum/viewtopic.php?t=109


Temat: Ulgi, uprawnienia i dofinansowania
...Nie Za wydatki rehabilitacyjne uważa się m.in. wydatki poniesione na używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł. Zarówno pojęcie zabiegu, jak i rehabilitacji nie zostało zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, zatem wyjaśnienia tych pojęć należy dokonać w oparciu o definicje encyklopedyczne oraz wydaną z zakresu rehabilitacji literaturę. Zabieg stanowi interwencję mającą na celu wywołanie określonego skutku,...
Źródło: marfanforum.pl/viewtopic.php?t=156


Temat: Ulgi, uprawnienia i dofinansowania
...niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, zaliczanych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł; - utrzymanie przez osoby niewidome (I lub II grupa) psa przewodnika - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł; przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności; odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego; osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż karetka transportu sanitarnego; używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika...
Źródło: marfanforum.pl/viewtopic.php?t=156


Temat: Dofinansowania, ulgi podatkowe, pomoc materialna ...
...piszcie tutaj o formach pomocy, którą jestesmy w stanie uzyskać dla naszych Pociech Ja niestety nie mam doświadczeń w tym względzie i stąd moje pytanie. Czy ktoś z Państwa korzystał z ulgi rehabilitacyjnej rozliczając podatek dochodowy. Piszecie, że jeździcie z dziećmi na turnusy a czy to odliczacie? Mnie osobiście bardzo interesuje czy ktoś odliczał używanie samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne? - tak to mniej więcej brzmi. Praktycznie każdy z nas wozi dzieci na zabiegi czy na kontrolę do różnych placówek. Z tego tytułu mozna odliczyć od dochodu 2’280 zł. Zastanawiam się tylko czy to zuzycie trzeba jakoś udowadniać? W przepisach jest wyraźnie napisane, że nie trzeba tego udowadniać, ale jak to wygląda w życiu. Może macie Państwo doświadczenia w tym względzie? pozdrawiam Iwona
Źródło: forum.prader-willi.pl/viewtopic.php?t=97


Temat: Ulga rehabilitacyjna 2009 i 2010r.
...narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, psa przewodnika * - używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne Do odliczenia tych wydatków nie są potrzebne dokumenty, dowodzące ich poniesienie. Wystarczy w tym celu samo oświadczenie podatnika. Jednak, w przypadku opłat dla przewodników, urząd skarbowy może zażądać wskazania nazwiska osoby, która odpłatnie pomagała niepełnosprawnemu. Sprawdzając rozliczenie podatkowe przewodnika urząd może zweryfikować, czy zapłacił on podatek od...
Źródło: nerwiak.fora.pl/a/a,190.html


Temat: Ulga rehabilitacyjna
Ulga rehabilitacyjna: Dokumentowanie wydatków w związku z dowozem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
Źródło: zakatek21.pl/forum/viewtopic.php?t=109


Temat: koszty leczenia
...w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne, - leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo), - odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne: a) osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego, b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa (odpowiednio do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ) również innymi środkami transportu niż karetką transportu sanitarnego (np. taksówką) - używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby...
Źródło: majchrzak.jawnet.pl/forum/viewtopic.php?t=329

© Jak odnaleźć nagle radość i nadzieję? Design by Colombia Hosting